top of page

Industrial
Automation

Solutions

Green Recycling IS 27SMEs2009

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Green Recycling Information System

 

Το σύστημα Green Recycling Information System είναι ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής στην τεχνολογική περιοχή της κατασκευής ολοκληρωμένων μετρητικών συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμών, προληπτικής συντήρησης και διάγνωσης της συντήρησης των μηχανημάτων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με κωδικό έργου  27SMEs2009  και έγινε σε συνεργασία των εταιρειών WATT Α.Ε Εταιρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων (πρώην ΕΠΑΝΑ ΑΕ), MOTION Hellas και UNIPLAN SA καθώς και του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών & Δυναμικής Ε.Σ.Μ.Δ του ΕΜΠ.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Green Recycling Information System στοχεύει:

 

 • Στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση αισθητηρίων ειδικού τύπου και προδιαγραφών για την μέτρηση και τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχόμενων απορριμμάτων από την γεφυροπλάστιγγα του εργοστασίου

 • Στον σχεδιασμό ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου Συλλογής, Καταγραφής, Επεξεργασίας και Μετάδοσης Δεδομένων για την παρακολούθηση της διεργασίας

 • Στον  σχεδιασμό και την εγκατάσταση αισθητηρίων ειδικού τύπου και προδιαγραφών για τον έλεγχο των ταινιοδρόμων και των ροών διαχωρισμού των απορριμμάτων

 • στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της παραγωγής και μοντέλων πρόγνωσης της παραγωγής και της ζήτησης

 • στην προληπτική Συντήρηση και την Διάγνωση Βλαβών των Μηχανημάτων

Οι τεχνολογίες που ενσωματώθηκαν στο Σύστημα αφορούν την εγκατάσταση :

 

 • αισθητηρίων ειδικού τύπου και μετρήσεων,

 • αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου,

 • RFID και ηλεκτρονικού ελεγκτή (controller) καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων,

 • αλγορίθμων βελτιστοποίησης των μετρήσεων, και της διαδικασίας,

 • μοντέλων προσομοίωσης και διάγνωσης της συντήρησης,

 • συστήματος ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης, και αξιολόγησης των συλλεχθέντων στοιχείων,

 • μοντέλων αξιολόγησης (feasibility study).

 

Το Σύστημα Green Recycling Information System είναι ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Βέλτιστης Διαχείρισης και Ελέγχου της Διαδικασίας Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών από Απορρίμματα προδιαλεγμένα στην πηγή (ΚΔΑΥ) και ειδικότερα έχει σαν στόχο:

 • τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχόμενων απορριμμάτων από την γεφυροπλάστιγγα του εργοστασίου,

 • τον έλεγχο των ταινιοδρόμων και των ροών διαχωρισμού των απορριμμάτων,

 • την παρακολούθηση της παραγωγής ανά ροή (ζύγιση στις μπάλες μετά την πρέσα, ζύγιση με την χρήση ταινιοζυγών  κλπ),

 • την παρακολούθηση των αποθηκών,

 • την εφαρμογή μοντέλων πρόγνωσης της παραγωγής και της ζήτησης,

 • την διαχείριση της συντήρησης των μηχανημάτων με την εφαρμογή μεθοδολογιών προληπτικής συντήρησης καταγραφής και ανάλυσης κραδασμών και παλμών των μηχανικών μερών των μηχανημάτων,

 • την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων (σφάλματα κατά την διεργασία κλπ).

Το σύστημα εφαρμόστηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας WATT A.E. Εταιρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων η οποία είναι μια εταιρεία ενεργή σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης μη τοξικών στερεών αποβλήτων. Στην Ελλάδα η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αφορά την επεξεργασία:

 

 • των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από τους ‘’μπλε κάδους’’ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ)

 • εμπορικών και βιομηχανικών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Η εφαρμογή του συστήματος Green - Recycling Information System στα εργοστάσια της εταιρείας WATT AE έχει ήδη επιφέρει:

 

 • Μείωση του κόστους συντήρησης στην μονάδα διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. Με την χρήση του συστήματος γίνεται προγραμματισμός των εργασιών, ενέργεια που έχει ήδη επιφέρει μείωση του κόστους συντήρησης, κατά 30%.

 • Μείωση των αποθεμάτων ανταλλακτικών στην μονάδα διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. Με την χρήση του συστήματος γίνεται προγραμματισμός των αγορών, ενέργεια που έχει ήδη επιφέρει μείωση των αποθεμάτων ανταλλακτικών κατά 30%.

 • Μείωση των καταστροφών μηχανών και Αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού

 • Αύξηση την αξιοπιστίας της επεξεργασίας και της παραγωγικότητας.

 • Μείωση του κόστους των εργαζόμενων.

 • Υποστήριξη του συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας της εταιρείας

bottom of page